Stap voor stap een professionele dvd maken


Levensdocumenten, Carrièredocumenten en Sollicitatievideo’s zijn drie volstrekt verschillende producten, maar aan alledrie ligt een grondige voorbereiding en zorgvuldige aanpak ten grondslag. Er gebeurt niets dat u als opdrachtgever niet wilt, en van tevoren wordt het hele proces stap voor stap met u doorgenomen. Is een productie klaar en gemonteerd, dan vindt er eerst privé een voorvertoning plaats, waarna op verzoek wijzigingen nog mogelijk zijn.
Hieronder wordt kort de werkwijze per dvd-product uitgelegd.

Levensdocument
Carrièredocument
Sollicitatievideo

Het maken van een Levensdocument
Als u besluit tot het maken van een Levensdocument, van uzelf of van iemand anders, dan is de eerste stap het houden van een voorgesprek. Bert-Jan van der Mieden komt daarvoor bij u thuis. Tijdens die eerste kennismaking neemt u samen met hem in ongeveer anderhalf uur door over welke onderwerpen u tijdens de opnames wilt spreken. Ook bespreekt u samen de locatie waar gefilmd gaat worden. Alles wordt inhoudelijk doorgenomen, zodat u zich vertrouwd en veilig voelt met de gekozen aanpak, en weet wat u kunt verwachten op de dag van de opnames.

Onzichtbare camera’s
U zult zich na de opnames waarschijnlijk verbazen wanneer u bedenkt dat u al heel snel geen weet meer had van de draaiende camera’s (max. twee). Als vakman staat Bob Ruesink er om bekend dat hij nagenoeg onzichtbaar aanwezig is, waardoor u geen seconde bent afgeleid.

Verbinding met het verleden
De integere wijze van doorvragen van Bert-Jan schept het vertrouwen dat nodig is om over de drempel te stappen naar de eigen herinneringen en vrij daarover te praten. Zelf zegt hij erover: “Over beroemdheden is altijd heel veel informatie te krijgen, maar het verleden van gewone mensen gaat vaak verloren en dat is zó ontzettend jammer. Verbinding met het verleden leidt volgens mij tot een groter geluksgevoel, het maakt zichtbaar wie je bent. Ook voor iemands naasten is dat van groot belang. Die worden met een Levensdocument meestal in positieve zin verrast door aspecten van iemands persoonlijkheid die ze eerder niet kenden.”

De tijdsduur van opnamen
Na het monteren van de opnamen wordt het Levensdocument in een voorvertoning aan de hoofdrolspeler(s) getoond. Omdat zoiets emotioneel kan zijn, is Bert-Jan daarbij altijd aanwezig om steun te kunnen bieden. Dit is ook het moment om eventuele laatste wijzigingen te bespreken, waarna het Levensdocument definitief wordt voltooid.
De duur van een levensdocument is minimaal 30 minuten en maximaal één uur.

Het maken van een Carrièredocument
Een Carrièredocument is het ultieme afscheidsgeschenk bij pensionering. Een cadeau dat bovendien geen immense tijdsinvestering vergt, vanwege de efficiënte werkwijze van de makers. Allereerst vindt er eerst een voorgesprek plaats, meestal met het hoofd personeelszaken of met de (afdelings)directeur of afdelingsmanager. Tijdens die eerste kennismaking met Bert-Jan van der Mieden bepaalt u samen met hem de onderwerpen die aan bod zullen komen. Verder wordt vastgesteld welke personen voor de camera zullen treden en op welke locatie er gefilmd zal worden.
De opnamen vinden in de regel op één dag plaats en er wordt gewerkt met twee camera’s. Door zijn integere wijze van vragenstellen en zijn vermogen om écht te luisteren, staat Bert-Jan van der Mieden garant voor een inhoudelijk eindresultaat dat volledig recht doet aan de carrière van de hoofdpersoon.

Na het monteren van de opnamen wordt het Carrièredocument in een voorvertoning aan de opdrachtgever getoond. Dit is ook het moment om eventuele laatste wijzigingen te bespreken, waarna het Carrièredocument definitief wordt voltooid.
De duur van een Carrièredocument is minimaal 30 minuten en maximaal één uur.

Het maken van een Sollicitatievideo
Voorgesprek en opnamen voor een Sollicitatievideo vinden in principe op één dag plaats en het geheel neemt een dagdeel in beslag. Voorafgaand aan de opnamen krijgt u een coachingsessie van een uur, waarin Bert-Jan van der Mieden u begeleidt in het vaststellen van inhoud en presentatie. U kunt ervoor kiezen een ‘pitch’ te houden waarin u kort vertelt over uzelf, of voor een interviewvorm, waarbij u vragen van Bert-Jan van der Mieden beantwoordt. Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk.

Overkomen zoals u écht bent
De integere wijze waarop Bert-Jan vragen stelt, luistert en doorvraagt, garandeert niet alleen dat u het beste van uzelf laat zien, maar ook dat u zich volkomen op uw gemak zult voelen en dus over zult komen zoals u écht bent.

Na het monteren van de opnamen wordt de Sollicitatievideo in een voorvertoning aan u getoond. Dit is ook het moment om eventuele laatste wijzigingen te bespreken, waarna de dvd definitief wordt voltooid.
De duur van een Sollicitatievideo is (doorgaans) maximaal vijf minuten.